Serwis

W zakres działalności serwisowej wchodzą:

– Okresowe przeglądy techniczne przeprowadzane wg specyfikacji i instrukcji producenta

– Naprawy pogwarancyjne, zapewniające pełną zdolność urządzenia do pracy

– Szkolenia uzupełniające dla użytkowników w zakresie eksploatacji sprzętu medycznego

W razie przedłużającej się naprawy sprzętu, zapewniamy urządzenia zastępcze lub w przypadkach awaryjnych wynajem.

W zależności od preferencji klienta, wykonujemy pojedyncze zlecenia lub zawieramy okresowe umowy serwisowe.