Przegląd i naprawy

W trosce o najwyższą jakość usług oraz nadrzędny cel którym jest bezpieczeństwo pacjenta posiadamy wykwalifikowaną kadrę pracowniczą posiadającą ponad dwudziestoletnie doświadczenie w naprawie i serwisie pomp infuzyjnych marki KWAPISZ. Dysponujemy dokumentacją techniczną urządzeń oraz materiałami najwyższej jakości.
Na podstawie zlecenia wysłanego przez zamawiającego, wykonujemy:
-wstępne oględziny pompy,
-wstępne sprawdzenie działania pompy – stan elementów elektronicznych, mechanicznych i poprawność działania,
-wystawienie wyceny naprawy
-wysłanie kosztorysu do zamawiającego w celu akceptacji

Po otrzymaniu akceptacji następuje naprawa i dalsze czynności przeglądu:
– przesmarowanie mechaniki
– oczyszczenie wnętrza
– ewentualnie- uzupełnienie ekranowania wnętrza.
– sprawdzenie alarmów
– uruchomienie pompy przez 72h w celu testowana i badana na specjalistycznych stanowiskach pomiarowych (w tym sprawdzenie dozowania płynów przez urządzenie)
-finalna kontrola techniczna urządzenia- sprawdzenie parametrów i bezpieczeństwa elektrycznego pompy zgodnie ze specyfikacją Producenta oraz medyczną normą PN-EN 62353

Na podstawie pozytywnych wyników wystawiany jest protokół serwisowy.
Do paszportu pompy dokonywany jest wpis wykonanych czynności.
Pompa jest silikonowana i myta, uzupełniane są naklejki i naklejana jest plomba oraz naklejka z datą następnego przeglądu.

Koszt roboczo-godziny – występuje w przypadku dokonania naprawy pompy, jest to czas poświęcony na wymianę poszczególnych elementów wymienionych w kosztorysie.

Czas użytkowania akumulatora wynosi 3 lata, określony przez firmę certyfikującą CE, zgodnie z normą PN-EN 6061-1-2. Jest to związane z bezpieczeństwem użytkowania pompy.