TESTY BEZPIECZEŃSTWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH
Dnia 18 września 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 maja 2010 r. „O wyrobach medycznych” (Dz.U. Nr 107 poz. 679)
Pomiar bezpieczeństwa urządzeń medycznych jest bezwzględnie wymagany przez polską normę PN-EN 62353
Wykonujemy pomiary bezpieczeństwa aparatury medycznej przy użyciu przenośnego testera najnowszej generacji, który posiada zgodność z medyczną normą bezpieczeństwa PN-EN 62353.
Wykonywane testy:
– Ciągłość uziemienia DC
– Rezystancja Izolacji
– Bezpośredni test upływu
– Różnicowy test upływu
– Alternatywny test upływu
– Test obciążenia
– Test napięcia zasilania
– Test Przewodów IEC