Firma specjalizuje się w przeglądach i naprawach pomp infuzyjnych różnych producentów.

Jesteśmy autoryzowanym serwisem urządzeń medycznych marki KWAPISZ. Zatrudniamy doświadczoną i sprawdzoną kadrę pracowników z ponad 20 letnim stażem pracy w serwisie jak i produkcji urządzeń medycznych. Jako jedyni w Polsce posiadamy dostęp do oryginalnych części zamiennych do pomp infuzyjnych marki KWAPISZ. Wykonujemy także przegląd i naprawy urzadzeń innych wytwórców.

naprawy bieżące

przeglądy techniczne sprzętu medycznego

pomiary bezpieczeństwa urządzeń medycznych według normy PN-EN 62353

sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń

określenie, czy sprzęt medyczny może być dopuszczony do użytku

wskazanie zakresu niezbędnych czynności w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do użytku

sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń

sprawdzanie i oczyszczanie systemu chłodzenia i odprowadzania ciepła

sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego (pomiary elektryczne)

konserwacja ruchomych części mechanicznych

ustawianie (regulacja i kalibracja) wymaganych przez producenta parametrów, legalizacje

dokonywanie wpisów do paszportu technicznego o dopuszczeniu urządzenia do pracy

Zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów i konserwacji oraz terminy ich wykonania są zgodne z zaleceniami producenta sprzętu i obowiązującymi przepisami prawa z zachowaniem przepisów Usługi wykonujemy przy użyciu własnej aparatury kontrolno-pomiarowej i narzędzi w siedzibie serwisu , jak także w siedzibie Zamawiającego.